Herinneren wie je werkelijk bent…

Wat is onze ziel?

Wat is onze ziel?

Ik trek het altijd graag uit elkaar, dat werkt verhelderend:

1. enerzijds zijn we mens
2. anderzijds zijn we ziel

Vanuit ons mensstuk worden we geregeerd door 3 hoofd onderwerpen, waar we steeds rondjes in zitten te draaien:
a. gedachten
b. emoties
c. lijfelijke klachten   (oftewel pijn en ziektes)

dit alles van het mensstuk is niet waar, beluister mijn video op mijn youtube kanaal verlichting en ontwaken:

2. vanuit onze ziel zijn we vele vele aspecten, we zijn oneindig, liefdevol, groots, krachtig, ruimte, leegte, niets, alles, stilte, Goddelijk, licht, rust, vrede, het ware en de ultieme waarheid.

Waar zit onze ziel?

Vroeger dacht ik daar vaak over na, waar zou mijn ziel toch zitten? Zou die in mijn hart zitten, of in mijn hersenen, of in mijn bloed? Inmiddels weet ik dat we helemaal bezield zijn. Elke cel, elk orgaan, elke molucuul, atoom en nog kleiner, het is allemaal bezield. Mijn kleine teen is net zo bezield als mijn hart.

Stopt onze ziel bij onze huid? Welnee, het gaat gewoon door. Tot hoever? Helemaal tot in het oneindige. Onze ziel is overal. En nergens….Alles. En niets….

Waar komt onze ziel vandaan?

Onze ziel komt uit de eenheid, dat wat we ook wel de hemel, daarboven of gene zijde noemen. In feite is de hemel helemaal om ons heen.

In wat we de hemel noemen, is alleen maar goedheid, licht en liefde. Daar bestaat geen dualiteit. Daarom kent de ziel geen kwaad, duisternis of negativiteit.

Als er in de hemel geen dualteit is, zijn er ook geen woorden. Alleen in de dualiteit zoals die hier op aarde is, bestaan woorden. Als dat een tafel is, dan is die plant daar een ‘niet-tafel’. woorden kunnen alleen bestaan bij de gratie van het contrast in de dualiteit.

Omdat de ziel niet uit de dualiteit komt maar uit de eenheid, kent het geen woorden. We verwijzen wel naar de ziel met woorden, omdat de woorden de richtingwijzers zijn die ons kunnen helpen herinneren dat we in werkelijkheid die ziel zijn.

Wat is onze ziel?

Afhankelijk van welk woord we gebruiken, is dat wat onze ziel is:

Als we het rust en vrede noemen, dan is dat wat onze ziel is.

Als we het niets en leegte noemen, dan is dat wat onze ziel is.

Als we het licht en liefde noemen, dan is dat wat onze ziel is.

Ondanks dat de ziel uit de eenheid komt en geen duaiteit kent, en dus ook positief of negatief kent, zien we toch dat de ziel alleen maar positieve kenmerken heeft; licht, liefde, goedheid etc. Hoe mooi is dat?