Herinneren wie je werkelijk bent…

Wat is gelukkig zijn ?

We willen allemaal graag gelukkig zijn. Maar wat ìs gelukkig zijn? Voordat je verder leest, denk eens even terug aan een moment waarop jij heel gelukkig was, en onderzoek voor jezelf wat was de basis of de kern van dat gelukkige gevoel? Kijk dus niet naar de situatie of de omstandigheden waardoor je gelukkig was, maar wat zorgde er in die situatie, er in de kern voor dat je gelukkig was?

Als je dat goed onderzoekt, dan kom je waarschijnlijk tot de conclusie dat je gelukkig was omdat in dat moment alles goed was zoals het was. Er ontbrak niks in dat moment. Althans die gedachte en dat gevoel had je niet. Je had even geen wens, geen verlangen naar meer of anders. Alles was heel even helemaal goed zoals het is.

Dit alles is gezien vanuit ons mens-stuk. Vanuit ons mens-stuk zijn we steeds naarstig op zoek naar zo’n gelukkig moment. We besteden daar veel tijd en geld aan om dat te vinden.

Maar hoe zou het zijn als we dat geluk altijd al gelijk kunnen vinden in onze ziel, ons bewustzijn? Want als we daar in gaan zitten, dan vinden we in die rust, vrede en stilte die daar is, dat alles daar altijd al goed is zoals het is. Dat daar nooit wensen of verlangens zijn. Dat daar niks hoeft te veranderen. Dat daar alles altijd al is zoals het is. Goed is zoals het is. Altijd al in totale vrede, oftewel tevredenheid. Altijd al in die geluksmodus dus…

Betekent dat dan dat we het geluk vanuit onze menselijke ervaringen niet meer mogen hebben?
Natuurlijk mag dat wel, maar het zou zo mooi zijn als we hebben kunnen ervaren dat we het menselijke geluk wel mogen ervaren maar niet hoeven te ervaren. Dat we het niet perse nodig hebben, er niet afhankelijk van zijn. Want dan ervaren we het menselijke genieten vanuit een hele andere insteek, en voelt het vele malen vrijer, want het hoeft niet meer maar het mag nog wel. Dat is wat ik je toe wens.

Hoe je daar kunt komen? Door vanuit zitten in je ziel, in je bewustzijn te onderzoeken: is er hier iets of iemand die het nodig heeft om gelukkig te zijn? Is er hier iets of iemand die het nodig heeft om te genieten? En het daar te ervaren en te doorzien dat daar niets en niemand is die het nodig heeft…