Herinneren wie je werkelijk bent…

Hoe gaat het met jouw relatie?

Ik hoor van veel mensen dat het lastig is in relaties. In liefdes relaties, en ook in alle andere relaties. Het is ook lastig, want wij gaan zo anders in het leven staan. We gaan zo anders met dingen om, kijken zo anders tegen dingen aan. Wij zijn al zo onderweg naar die 5e dimensie.  Daardoor hebben we het gevoel dat die ander helemaal niet meer bij ons past. Maar ook dat is, in de meeste gevallen, niet iets waar je je zorgen over hoeft te maken. Je hoeft daar niet mee bezig te zijn. Wij hoeven alleen maar heel dicht bij onszelf te blijven. Niet verlangen dat die ander meekomt in deze bewustzijns processen, want dan leg je het bij die ander neer. Dit gaat niet over die ander, dit gaat over jouzelf, jij mag dit gaan onderzoeken. Jij mag in die vrede en in het vertrouwen blijven dat iedereen op hun juiste moment, en op hun eigen manier, via hun eigen processen, spiritueel of niet, op precies hetzelfde uitkomt… namelijk in die liefde van de 5e dimensie. Tot die tijd, leef het hen voor, breng het in praktijk, pas het toe, wees die liefde, die oordeelloosheid, ga in je kracht staan, pak je vrijheid binnen de relatie om alleen maar te hoeven zijn.

Wees die boeddha!